Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a TRIDENT Kft-vel kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése, védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezéseinek megfelelően.

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a TRIDENT Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi és adatkezelési politikáját, hogy a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak a kezelése során.

A TRIDENT Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adatvédelmi tájékoztatónak a jogszabályok vagy egyéb változások miatti frissítését bármikor elvégezze. A változások a módosított tájékoztató feltöltésével lépnek hatályba.

Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: TRIDENT Kft.

Székhely: 2344 Dömsöd, Bucsi köz 8.

Adószám: 11024783-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-173048

Ügyvezető: Gulyás László János

Telefon: +36 70 609 8240

E-mail: info@trident-hoszivattyu.hu

A TRIDENT Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak a védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által az igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve kapcsolattartás céljából kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés jogalapja

A TRIDENT Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

A kezelt személyes adatok köre

Az Ön által kitöltött árajánlat elkészítése.

A kezelt és tárolt adatok

Név, E-mail, Telefonszám, Hőszivattyú beépítésének helye, Település, ahova az ajánlat készül, Fűtésrendszer típusa, Fűtendő alapterület, Belmagasság, Falazat típusa, vastagsága, Hőszigetelés fajtája, vastagsága, Nyílászárók típusa, A lakás villamos áram ellátottsága, A jelenlegi kazán teljesítménye, A háztartás melegvíz igénye, Megjegyzés, kérés, információ (melyből kötelező megadni “Név”, “E-mail”, “Település, ahova az ajánlat készül”, “Fűtésrendszer típusa”, “Fűtendő alapterület”, “Belmagasság”, “A lakás villamos áram ellátottsága”)

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat árajánlatkérés esetén az ügyfélkapcsolat fennállásáig, szerződéskötés esetén az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos szavatossági igény benyújtási határidejének, illetve a benyújtott igény lezárásáig, valamint az egyéb polgári jogi igények érvényesítéséig kezeli. Az adatkezelés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás [2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 78. § (3) bekezdés]) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a törvényben meghatározott időtartamig megőrzi.

Egyéb rendelkezések

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a TRIDENT Kft.-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatok kezelése során az Adatkezelő a törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak és kötelezettségeinek az érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat, hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat rendeli el.

Weboldalon felhasznált sütik

A trident-hoszivattyu.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által megkülönböztetett keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezek az információk kizárólag a TRIDENT Kft.-ben kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak a jelen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére.

A sütik fogadásának letiltásáról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon olvashat

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

A trident-hoszivattyu.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.