A jelen jótállást a TRIDENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2344 Dömsöd, Bucsi köz 8. Cégjegyzékszám:13 09 173048, Adószám:11024783-2-13, e-mail: info@trident-hoszivattyu.hu) vállalja, továbbiakban, mint „Forgalmazó” vagy „Trident”, a Trident levegő – víz hőszivattyúkra, Trident fan coilokra, Folansi levegő – víz és Folansi víz – víz hőszivattyúkra és Macon víz – víz hőszivattyúkra.

Hatálybalépés: 2024. január 1.

1. A jótállásra, kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályok

 • jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:171-173. §; 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól („NGM rendelet”);
 • kellékszavatosság: Ptk. 6:159-167. §; NGM rendelet;
 • termékszavatosság: Ptk. 6:168-170. §, NGM rendelet.

A forgalmazó által a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, az abban meghatározott új tartós fogyasztási cikkekre nyújtandó kötelező jótállás időtartama

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén két év,
 • 250 000 forintot meghaladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén három év.

2. A garancia feltételei

A Trident, a Folansi levegő-víz és a Folansi víz – víz hőszivattyúkra – kötelező jótállás keretében – 3 éves teljeskörű garanciát vállal a forgalmazó vagy a forgalmazó szerződött alvállalkozó szerviz partnerein keresztül. Ezen felül a forgalmazó további 2 év extra garanciát biztosít a Trident levegő-víz hőszivattyúk kompresszorára. Amennyiben a végfelhasználó a terméket a vásárlástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, úgy a Garancia idejének kezdő időpontja a termék vásárlásának napja, ellenkező esetben az üzembe helyezés dátuma.

A hőszivattyúk beüzemelése:

 • Olyan F-gáz vizsgával rendelkező személy végezheti, aki az 517/2014EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és 14/2015. (II.10.) kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek megfelel és a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság oldalán regisztrációval rendelkezik.
 • A Trident vagy a Trident Kft. szerződött alvállalkozó szerviz partner végezheti a Trident Kft. előírásai alapján. További alapfeltétel, a hőszivattyúk esetében a legalább évente egyszeri karbantartás. A karbantartásokról minden esetben jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a végfelhasználó részére átadásra kerül a későbbi szervízelési/karbantartási munkákat megelőző áttekintés/ellenőrzés céljából. A karbantartási jegyzőkönyv hiánya a Garancia megszűnését eredményezheti.

3. Telepítése feltételek

3.1. Levegő – víz hőszivattyúkra vonatkozóan:

Amennyiben a hőszivattyú telepítését nem a Trident Kft. végzi, a telepítő vállalkozás felelőssége, hogy a levegő-víz hőszivattyú esetén megfelelő víz- és légoldali térfogatáramot biztosítson a telepítési kézikönyvben vagy a honlapon a termék adatlapnál előírtaknak megfelelően. A hiányos térfogatáram teljesítménycsökkenést, rendszerhibát, meghibásodást vagy a hőszivattyú élettartamának csökkenését okozhatja. Az összes elektromos, hűtőköri és vízoldali bekötésnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és a Trident Kft. által kiadott telepítési útmutatónak. Ezek elmulasztása a garancia érvénytelenné válását vonhatja maga után. Minden esetben gondoskodni kell a rendszerhez kapcsolódó vezetékek és csövek megfelelő minőségű szigeteléséről. A nem megfelelő szigetelés teljesítménycsökkenést és sérüléseket okozhat a karbantartás vagy javítás során, amelyekért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Levegő – víz hőszivattyúk esetén a Garancia teljesillésének minimum felételei a következők:

 • Mágneses szűrő és szennyfogó Y szűrő beépítésé szükséges a hőszivattyú visszatérő ágába;
 • A vízkör rendszer nyomása 1,1 – 1,8 bar között kell, hogy legyen;
 • A vízkörbe biztonsági szelepet és tágulási tartályt kell beszerelni (ha ezeket a gépészeti elemeket a készülék nem tartalmazza);
 • A minimális víztérfogatra és tömegáramra vonatkozó előírásokat minden körülmények között biztositani kell. A megfelelő értékeket a készülék telepítési kézikönyvében vagy a honlapon a termék adatlapnál található meg;
 • A rendszertől függően puffertartályra lehet szükség, aminek a méretét/kialakítását a gépész tervező/kivitelező határozza meg;
 • a rendszer vízminőségének meg kell felelnie a következő feltételeknek:

– pH 6,5-8 között, keménység [Ca+, Mg+] szulfát >0,5; szulfát tartalom: max. 100 mg/liter és hidrogénkarbonát/szulfát > 1;

– klorid tartalom: max. 50 mg/liter; nitrát tartalom: max. 100 mg/liter; klór/szulfát együttesen: max. 100 mg/liter;

Fagyvédelem:

Minden a Trident által értékesített levegő – víz hőszivattyúban van automatikus fagyvédelmi program. Fagyálló használata monoblokkos levegő – víz hőszivattyúk esetében opcionális, a split levegő – víz hőszivattyúknál pedig nem szükséges. Olyan helyeken, ahol stabil áramellátás biztosított, ott elég a hőszivattyú automatikus fagyvédelmi rendszere. Viszont ebben az esetben is érdemes a kültéri vízkörbe automatikus fagyvédelmi szelepet építeni.

Minden olyan esetben, ahol a lokáció miatt vagy a helység használatából fakadóan szükséges lehet a fagyvédelem (tanya, nyaraló), ott a fagyvédelemről gondoskodni kell. Ilyen esetben lehet a teljes vízkört fagyállóval feltölteni, vagy a hőszivattyút le lehet választani egy hőcserélővel, amit fagyállóval kell feltölteni. A várható éghajlati feltételek szerint kell gondoskodni a megfelelő hígításról (min. 30% glikol) a rendszer fagyás elleni védelme érdekében. A rendszer fagyállóval történő túladagolása idő előtti meghibásodást okozhat. Egy megfelelően karbantartott rendszerben a fagyálló nincsen kitéve túlzottan magas hőmérsékletnek, rendeltetésszerű használat esetén is a glikol gyártója által előirt időközönként cserélni kell. Az éves karbantartások alkalmával minden esetben ellenőrizni kell a fagyálló fagyáspontját. Az értékeket a karbantartási naplóban vezetni kell. A fagyálló koncentrációjára vonatkozóan további tájékoztatást a telepítési kézikönyvben található.

3.2. Víz – víz hőszivattyúkra vonatkozóan:

Amennyiben a hőszivattyú telepítését nem a Trident Kft. végzi, a telepítő vállalkozás felelőssége, hogy víz-víz hőszivattyú esetén megfelelő primer és szekunder oldali térfogatáramot biztosítson a telepítési kézikönyvben vagy a honlapon a termék adatlapnál előírtaknak megfelelően. A hiányos térfogatáramok teljesítménycsökkenést, rendszerhibát, meghibásodást vagy a hőszivattyú élettartamának csökkenését okozhatja. Az összes elektromos, hűtőköri és vízoldali bekötésnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és a Trident Kft. által kiadott telepítési útmutatónak. Ezek elmulasztása a garancia érvénytelenné válását vonhatja maga után. Minden esetben gondoskodni kell a rendszerhez kapcsolódó vezetékek és csövek megfelelő minőségű szigeteléséről. A nem megfelelő szigetelés teljesítménycsökkenést és sérüléseket okozhat a karbantartás vagy javítás során, amelyekért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Víz – víz hőszivattyúk esetén a Garancia teljesillésének minimum felételei a következők:

 • Szennyfogó Y szűrő és vízszűrő szükséges a primer köri előremenő ágba;
 • A talajvíz hőcserélős leválasztása szükséges minden olyan helyen, ahol a talajvíz szennyeződés magas.
 • Mágneses szűrő és szennyfogó Y szűrő beépítésé szükséges a hőszivattyú szekunder köri visszatérő ágába;
 • A vízkör rendszer nyomása 1,1 – 1,8 bar között kell, hogy legyen;
 • Ha hőcserélős leválasztás szükséges a primer körbe (talajvíz kör), akkor ebbe az ágba tágulási tartályt és biztonsági szelepet kell beépíteni.
 • A szekunder körbe (vízkörbe) biztonsági szelepet és tágulási tartályt kell beszerelni
 • A minimális víztérfogatra és tömegáramra vonatkozó előírásokat minden körülmények között biztositani kell. A megfelelő értékeket a készülék telepítési kézikönyvében vagy a honlapon a termék adatlapnál található meg;
 • Puffertartály beépítése kötelező, aminek a méretét/kialakítását a gépész tervező/kivitelező határozza meg;
 • a rendszer vízminőségének meg kell felelnie a következő feltételeknek:

– pH 6,5-8 között, keménység [Ca+, Mg+] szulfát >0,5; szulfát tartalom: max. 100 mg/liter és hidrogénkarbonát/szulfát > 1;

– klorid tartalom: max. 50 mg/liter; nitrát tartalom: max. 100 mg/liter; klór/szulfát együttesen: max. 100 mg/liter;

3.3. Talajhő – víz hőszivattyúkra vonatkozóan:

Amennyiben a hőszivattyú telepítését nem a Trident Kft. végzi, a telepítő vállalkozás felelőssége, hogy víz-víz hőszivattyú esetén megfelelő primer és szekunder oldali térfogatáramot biztosítson a telepítési kézikönyvben vagy a honlapon a termék adatlapnál előírtaknak megfelelően. A hiányos térfogatáramok teljesítménycsökkenést, rendszerhibát, meghibásodást vagy a hőszivattyú élettartamának csökkenését okozhatja. Az összes elektromos, hűtőköri és vízoldali bekötésnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és a Trident Kft. által kiadott telepítési útmutatónak. Ezek elmulasztása a garancia érvénytelenné válását vonhatja maga után. Minden esetben gondoskodni kell a rendszerhez kapcsolódó vezetékek és csövek megfelelő minőségű szigeteléséről. A nem megfelelő szigetelés teljesítménycsökkenést és sérüléseket okozhat a karbantartás vagy javítás során, amelyekért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Víz – víz hőszivattyúk esetén a Garancia teljesillésének minimum felételei a következők:

 • Szennyfogó Y szűrő és vízszűrő szükséges a primer köri előremenő ágba;
 • A primer körbe (talajszonda/talajkollektor kör) tágulási tartályt és biztonsági szelepet kell beépíteni.
 • A primer kört el kell látni fagyállóval (min. 30%-os glikol)
 • Mágneses szűrő és szennyfogó Y szűrő beépítésé szükséges a hőszivattyú szekunder köri visszatérő ágába;
 • A vízkör rendszer nyomása 1,1 – 1,8 bar között kell, hogy legyen;
 • A szekunder körbe (vízkörbe) biztonsági szelepet és tágulási tartályt kell beszerelni
 • A minimális víztérfogatra és tömegáramra vonatkozó előírásokat minden körülmények között biztositani kell. A megfelelő értékeket a készülék telepítési kézikönyvében vagy a honlapon a termék adatlapnál található meg;
 • Puffertartály beépítése kötelező, aminek a méretét/kialakítását a gépész tervező/kivitelező határozza meg;
 • a rendszer vízminőségének meg kell felelnie a következő feltételeknek:

– pH 6,5-8 között, keménység [Ca+, Mg+] szulfát >0,5; szulfát tartalom: max. 100 mg/liter és hidrogénkarbonát/szulfát > 1;

– klorid tartalom: max. 50 mg/liter; nitrát tartalom: max. 100 mg/liter; klór/szulfát együttesen: max. 100 mg/liter;

4. Felelősségek

A forgalmazó által értékesített levegő – víz és víz – víz hőszivattyúkra rendszergaranciát nem vállal, kivéve abban az esetben, ha a Trident Kft. telepítette a hőszivattyús rendszert. Minden más esetben a rendszergaranciát a kivitelezőnek vagy telepitőnek, a gépészeti rendszer tervezőjével megosztva kell vállalnia a rendszer hibamentes működésé érdekében. A Trident fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő kivitelezés miatt a javítási vagy beüzemelési munkát visszautasítsa, illetve a kiszállás és az ebből hibából adódó félbeszakadt munka költségét a végfelhasználó felé érvényesítse.

A Trident Kft. által telepített levegő-víz és víz-víz hőszivattyúk esetében a rendszergarancia biztosított a Trident által. Más esetekben, ha a hőszivattyús rendszert más kivitelező telepítette, a rendszergarancia megosztott felelősség, melyet a kivitelező és a gépészeti rendszer tervezője visel együttesen a hibamentes működés érdekében. Fontos megjegyezni, hogy a Trident fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő kivitelezés esetén a hőszivattyú javítási vagy beüzemelési munkát visszautasítsa, és a kiszállás költségét a végfelhasználó felé érvényesítse, ha a probléma ebből adódik.

4.1. Garanciális kötelezettségen kívüli esetek

A garancia csak azokra a berendezésekre vonatkozik, melyek telepítését, beüzemelését vagy javítását a Trident vagy általa jóváhagyott partner végezte el. A forgalmazó nem vállal felelősséget olyan csövezésekért, csatlakozókért vagy kiegészítő berendezésekért, melyek nem a forgalmazótól származnak, és közvetlenül a termékhez csatlakoznak. Emellett nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítésből adódó hibákért sem. A telepítőnek és/vagy a tervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a berendezés megfeleljen az adott igényeknek.

A Trident nem vállal felelősséget közvetlen vagy követett károkért, beleértve a profitveszteséget is, amelyek a termék hibás működéséből vagy annak javításának, cseréjének késedelméből erednek. Ezenkívül nem vállal felelősséget a nem megfelelő teljesítményű termék kiválasztásából, hibás telepítésből, tervezési hibából, nem megfelelő kezelésből, karbantartás elhanyagolásából, szándékos vagy véletlen károkozásból, nem szakszerű javításból, jogosulatlan módosításból vagy normál kopásból eredő következményekért. Levegő-víz hőszivattyú esetén a vízoldali tervezés csak előzetes megállapodás alapján lehetséges, és a telepítési útmutatóban szereplő kapcsolási rajzok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kiviteli tervnek. A kapcsolódó vízköri rendszert tervezővel kell megterveztetni. A gépészeti rendszert csak olyan alvállalkozó építheti ki, aki megfelelő biztosítással rendelkezik a helytelen beépítésből eredő károkra.

A Trident Kft. nem vállalja a garanciát a következő esetekben:

 • Hiányos vagy félrevezető jótállási jegy esetén, kivéve, ha a Fogyasztó más hiteles dokumentummal tudja igazolni a vásárlást.
 • Kopó és forgó alkatrészek cseréje vagy karbantartása elmaradt a karbantartási előírások szerinti időközönként (szűrők, szivattyúk, biztosítékok, anódok…stb.).
 • F-gáz vizsgával nem rendelkező, a Trident által nem jóváhagyott partner által végzett szerelés vagy karbantartás miatt keletkezett kár.
 • Szennyeződés, por vagy más anyagok okozta károk, melyek befolyásolják a berendezés normál működését (vízkő okozta alkatrészhiba).
 • Harmadik fél által szállított alkatrész okozta károk.
 • Környezeti hatások, például rozsda vagy elektromos szigetelés hiánya, amelyek jelentős károkat okoznak a berendezésben vagy alkatrészeiben.
 • Garanciális dokumentációk, használati vagy telepítési utasítások hibás értelmezése.
 • Helytelen kiválasztás, rögzítés vagy nem megfelelő felszerelés, elektromos berendezések vagy vezetékek beépítése, vagy a karbantartáshoz és javításhoz nem megfelelő hozzáférés.
 • Látható, de nem a működést befolyásoló hibák kijavítása, kivéve, ha a szállítási kár egyértelműen igazolható.
 • Nem megfelelő használatból vagy szándékos károkozásból eredő károk (ideértve, de nem kizárólagosan a berendezés szennyezett hűtőközeggel, folyadékkal vagy a Trident által jóvá nem hagyott anyagokkal való feltöltése).
 • Helytelen vagy instabil áramellátásból eredő meghibásodások (pl.: ideiglenes betáplálás generátorról, túláram, nem megfelelő elektromos betáplálás, elektromos bizt. berendezések hiánya stb.…).
 • a Trident és ajánlásaitól eltérő, nem rendeltetésszerű használatból adódó hibák esetén;
 • Nem rendeltetésszerű használatból, szándékos károkozásból, vandalizmusból, vagy állati károkból eredő károk (pl: elrágott vezeték).

Továbbá, a garancia nem érvényes olyan nem előre látható természeti események esetén, mint viharok, fagy, korrózió, villámlás, túlfeszültség, földrengések, magas talajvízszint, jégeső, földcsuszamlások, áradások, robbanások, atomenergia-balesetek, tűz, háborús cselekmények, terrorizmus vagy hasonló esetek, valamint olyan hibák esetén, melyek nem közvetlenül a termékkel kapcsolatosak (pl. rossz beállítások, helytelen telepítés, nem Trident által forgalmazott alkatrészek beépítése stb.).

5. Karbantartási kötelezettség

A garancia érvényessége szorosan összefügg a hőszivattyú rendszeres karbantartásával. Ennek elmulasztása esetén a garancia elveszhet. A hőszivattyúk megfelelő működésének és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a karbantartásokat a gyártó előírásainak megfelelően végezzék el. Ez magában foglalja legalább évente egy alkalommal, de bizonyos esetekben akár többször is történő ellenőrzést és karbantartást.

A rendszeres karbantartás teljes mértékben a vevő felelőssége, és a Trident Kft. vagy a Trident által szerződtetett szerviz partner által kell végeztetni a Trident Kft. előírásai alapján. A karbantartási folyamat során a telepítő cég az alábbi tevékenységeket végzi el:

 • Hűtőköri paraméterek és esetleges szivárgások ellenőrzése.
 • Automatika és hidraulikai elemek állapotának ellenőrzése.
 • Vízminőség és szükség esetén a fagyálló folyadék ellenőrzése.
 • Szűrők, iszapleválasztók és lamellák tisztítása.
 • Mechanikai alkatrészek ellenőrzése és szükség esetén javítása.

6. Kiterjesztett garancia

A Trident Kft. által értékesített hőszivattyúk megvásárlásakor Ön egy plusz biztonságot tudhat maga mögött mind a technológia, mind pedig a gyártó által biztosított szerviz szolgáltatások tekintetében. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy készülékeink hosszú évekig szolgálják az Ön és családja kényelmét, ezért minden a Trident Kft. által értékesített, telepített, beüzemelt és karbantartott hőszivattyúra teljes körű kiterjesztett garanciát kínálunk. Ön egy olyan szolgáltatást vásárolt, amellyel tulajdonképpen meghosszabbította a termék élettartamát.

A hőszivattyú telepítése során számos fontos feladatot kell elvégezni, beleértve a vízoldal és a hőleadok kiépítést is. Ez magában foglalja:

 • hőközpont kialakítását
 • puffer tartály telepítését
 • megfelelő méretű szivattyúk telepítését
 • csőhálózat építését elégséges keresztmetszettel
 • ha szükséges a fűtési rendszer modernizálását és/vagy átalakítását
 • optimális hőleadók telepítését

A kiterjesztett garancia feltételei:

 • A Trident Kft. által értékesített hőszivattyú
 • A Trident Kft. által beszerelt, telepített és beüzemelt hőszivattyú
 • Rendszeres éves karbantartási szerződés megkötése
 • Éves karbantartásokat igazoló munkalapok és számlák megőrzése

A kiterjesztett garanciára vonatkozó igénynek érvényesítését kizárja, ha:

 • Az üzembe helyezést nem Trident Kft. vagy a Trident által szerződtetett szerviz partner végezte el, és az nem a készülékhez mellékelt szerelési, karbantartási útmutató előírásainak megfelelően történt.
 • A 1 Garanciális kötelezettségen kívüli esetek fejezetben leírtak teljesülnek.
 • Arra fel nem jogosított cég vagy szerviz végez javítást, illetve átalakítást a készüléken, illetve nem a gyártó által forgalmazott, illetve engedélyezett alkatrészeket szerelnek be.
 • A vevőnek számlatartozása van.
 • Elmarad az évenkénti kötelező karbantartás vagy annak ténye nincs dokumentálva, illetve a karbantartást igazoló dokumentációt (munkalap és számla) elvesztik.

A kiterjesztett garancia időtartama:

 • Folansi levegő-víz hőszivattyúk: 3 + 2 év
 • Folansi víz-víz geotermikus hőszivattyúk: 3 + 3 év
 • Trident levegő-víz hőszivattyúk: 3 + 7 év

Megjegyzések: A hőszivattyúk kompresszorára vonatkozó a garancia időtartama 5 év. Ennek viszont szintén feltétele az 5. Karbantartási kötelezettség.

7. Egyéb feltételek

A termék garanciájából eredő jogokat csak akkor érvényesítheti a tulajdonos, ha az egy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont). A vásárlást igazoló bizonylat bemutatása szükséges a garancia érvényesítéséhez, és ezzel együtt a fogyasztói szerződés létrejöttét is bizonyítani kell. A garancia igénybevételéhez a jótállási jegy vagy a termék adatai, vásárlás időpontja és a fizetési bizonylat is szükségesek. Kérjük, hogy tartsák meg fizetési bizonylatukat. Ha hiba merül fel, és nem a Trident telepítette a rendszert, akkor először a karbantartással, beüzemeléssel, telepítéssel foglalkozó vállalkozáshoz kell fordulni. Ha ez nem lehetséges vagy nem eredményes, akkor a garancia érvényesítésére jogosult személy (fogyasztó) írásban jelezheti igényét a Trident Kft.-nek. A fogyasztónak a hibát felfedezése után haladéktalanul közölnie kell.

A fogyasztó jótállási igénye alapján elsősorban javítást vagy cserét kérhet, a saját választása szerint. Kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményezne a garanciális szolgáltatónak. Ebben az esetben figyelembe vesszük a termék eredeti értékét, a hiba súlyosságát és a fogyasztó érdeksérelmét. Ha a garanciális szolgáltató nem vállalja a javítást vagy cserét, vagy nem tudja időben teljesíteni, és ez sérti a fogyasztó érdekeit, akkor a fogyasztó választhat az árleszállítás, a hiba javítása a Trident által jóváhagyott szervizzel, vagy akár a szerződéstől való elállás között. Jelentéktelen hiba esetén az elállás nem lehetséges.

A fogyasztó jótállási időszaka alatt lehetősége van másik jótállási jogra áttérni. Az átállással járó költséget általában a garanciális szolgáltatónak kell megfizetnie, kivéve, ha az áttérésre az ő okozta probléma vagy más indok miatt volt szükség. A javítás vagy csere megfelelő határidőn belül történik, figyelembe véve a termék tulajdonságait és a fogyasztó elvárásait. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt három munkanapon belül cserét kér, a garanciális szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre. Ehelyett a fogyasztó kérésére köteles cserét biztosítani, feltéve, hogy a meghibásodás rendeltetésszerű használatot gátol.

A fogyasztó a jótállási igényét annál a kereskedőnél (garanciális szolgáltatónál) érvényesítheti, akinél a terméket megvásárolta. Az állandóan bekötött termékeket az üzemeltetés helyén kell javítani. A garanciális szolgáltatónak arra kell törekednie, hogy a javítást vagy cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a javítás vagy cserének ideje meghaladja a tizenöt napot, akkor a garanciális szolgáltatónak tájékoztatnia kell a fogyasztót a várható időtartamról. A tájékoztatás elektronikus úton vagy más módon történik, a fogyasztó előzetes beleegyezésével. Ha a termék javítása után meghosszabbodik a jótállási időszak, az az időtartam számít, amíg a fogyasztó nem használhatta rendeltetésszerűen a terméket a hiba miatt.

A garanciális szolgáltató csak azon esetekben mentesül a garanciából eredő kötelezettségei alól, amelyeket korábban felsoroltunk, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett. Ha a fogyasztási cikket cserével vagy javítással érintették, akkor annak a részére vonatkozóan a jótállási igény újra kezdődik. Ez a szabály alkalmazandó akkor is, ha a javítás eredményeként újabb hiba jelentkezik. A garanciával kapcsolatos költségeket a garanciális szolgáltatónak kell viselnie.

Amennyiben a jótállás időtartama alatt először történő javítás során a garanciális szolgáltató megállapítja, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó nem rendelkezik más utasítással, akkor a garanciális szolgáltatónak nyolc napon belül ki kell cserélnie a fogyasztási cikket. Ha a cikk cseréje nem lehetséges, akkor a garanciális szolgáltatónak nyolc napon belül vissza kell térítenie a fogyasztónak a termék ellenértékét igazoló bizonylat alapján kifizetett vételárat, amely a számlán vagy nyugtán szerepel.

Amennyiben a fogyasztási cikk javítására a javítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor a garanciális szolgáltató részéről, és a fogyasztó nem rendelkezik más utasítással, akkor a garanciális szolgáltatónak nyolc napon belül ki kell cserélnie a fogyasztási cikket. Ha a cikk cseréje nem lehetséges, akkor a garanciális szolgáltatónak nyolc napon belül vissza kell térítenie a fogyasztónak a termék ellenértékét igazoló bizonylat alapján kifizetett vételárat, amely a számlán vagy nyugtán szerepel. A hosszabb ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás rombolhatja a fogyasztási cikk műszaki állapotát. Ilyen esetben az üzembe helyezés előtt ajánlott a készülék átvizsgálása a biztonságos üzemeltetés érdekében. Ha jogvitára kerül sor, a végfelhasználó kezdeményezheti a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását. Fontos megjegyezni, hogy a jelen garancia nem érinti a fogyasztó egyéb jogait, ideértve a kellékszavatossági és termékszavatossági jogokat, valamint a kártérítési jogokat, amelyeket a jogszabályok biztosítanak.

A termék üzembe helyezése és beállítása nem része a garancia alapján fennálló kötelezettségeknek. Ezeket a feladatokat a fogyasztó külön díjazás ellenében megrendelheti a terméket forgalmazó cégtől, a telepítőtől, beüzemelőtől vagy szerviztől, még akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (például levegő-víz hőszivattyúk esetén), vagy ha a szerviznek nincs kötelező üzembe helyezési feladata, de a vásárló mégis kéri azt. A jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a garanciális szolgáltató a fogyasztónak. Ha panasza van, fordulhat a garanciális szolgáltatóhoz. Ha fogyasztói jogvitája van, akkor a fogyasztó kezdeményezheti a megyei (vagy fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is.